zon in de christelijke liederen
#elkedagjezusvolgen Christen van nu Rondom de Bijbel

5 christelijke liederen over de zon

De zon is een geliefd beeld in christelijke liederen. We nemen er vijf christelijke liederen over de zon met je door, elk met een eigen accent op de betekenis van de zon. De liederen zeggen indirect ook iets over wat ‘zon’ betekent in de bijbel. Een bekend Gezang dat de macht van Jezus bezingt. De …

playmobil poppetjes bij blog over methoden catechese
#elkedagjezusvolgen Christen van nu

Veelgebruikte methoden voor de catechese

Het kerkelijk seizoen is weer begonnen! In veel kerkelijke gemeenten start het kinder- en jongerenwerk later dan gebruikelijk. Dat is een gevolg van de Corona-maatregelen. Om de start van je seizoen voor de catechese gemakkelijker te maken, bespreken we zes veelgebruikte methoden voor catechese met je. En we delen drie trends rond catechesemethoden met je. …

selective focus photo of person holding book
#elkedagjezusvolgen Christen van nu

Gratis e-book over preken

Zou jij wel eens een dag willen meelopen met een predikant om te zien hoe een preek tot stand komt? In ons gratis e-book (224 pagina’s) vertellen 19 predikanten uit diverse kerkgenootschappen hoe ze een preek voorbereiden. Ze vertellen eerlijk keuzes die ze maken en dilemma’s die ze ervaren. Door de interviews ga je zelf …

man in black jacket and black pants standing under vehicle
#elkedagjezusvolgen Rondom de Bijbel

APK voor Bijbellezers

Maarten Luther vergeleek de Bijbel met een stad met vele straten. Het lijkt op het eerste gezicht een onoverzichtelijke wirwar van allerlei weggetjes. Maar als je beter kijkt, zie je al die weggetjes en straten uitkomen op het stadsplein in het centrum van die stad: Jezus Christus. Bij bijbellezen gaat het om ‘gericht lezen’. Christus …

een vrouw die gefilmd wordt als illustratie bij een blog over de voorganger in online kerkdiensten
#elkedagjezusvolgen Christen van nu Kerk van morgen

Wat de camera met een voorganger doet

Zondag mag ik voor de vijftiende keer voorganger zijn in een kerkzaal die bijna leeg is. Zo’n online kerkdienst in kleine kring ‘doét’ iets met de mensen die thuis meekijken. Het is anders dan anders: niet naar de kerkzaal, geen mensen om je heen, geen samenzang.Regelmatig krijg ik ook de vraag wat deze periode betekent …

hand die elkaar vasthouden boven een open bijbel
#elkedagjezusvolgen Christen van nu Rondom de Bijbel

Materialen voor een nieuw kringseizoen

Ieder jaar komt in veel kerken dezelfde vraag op tafel: hoe komen we aan materialen voor een nieuw kringseizoen? Wij helpen jouw kring, groeigroep of bijbelstudiegroep om een goede keuze te maken. Negen series materialen staan in ons overzicht. We kozen ze omdat ze uit een serie van meer dan 3 boekjes komen, er recent …

een wereldbol met alle talen van het Pinksterfeest
#elkedagjezusvolgen Christen van nu Rondom de Bijbel

Pinksteren in 16 talen

‘Want de Geest spreekt alle talen’, zegt een bekend lied voor Pinksteren. In Handelingen 2 lezen we over het ‘talenwonder’. De leerlingen spraken vreemde talen, zodat de boodschap van het Evangelie voor alle aanwezigen te begrijpen was. Wij vroegen ons af hoe dat geklonken kan hebben. Bekijk onderstaand filmpje: het Pinksterevangelie in o.a. Zulu, Catalaans, …

schilderij over de tongen van vuur met Pinksteren
#elkedagjezusvolgen Rondom de Bijbel

De 10 beloften: geboden voor Pinksteren

Met Pinksteren vieren christenen de uitstorting van de heilige Geest. Op die feestdag kunnen de onderstaande ’10 beloften’ worden gelezen als alternatief voor de ‘tien geboden’. Zo wordt duidelijk hoe concreet Gods Geest in ons leven werkt. Hij leert ons de wet van Gods Koninkrijk, Hij vormt ons naar het beeld van Jezus Christus. De …