Publicaties

…manieren waarop je gebed je leiderschap vormt, 2019 korte lezing: Hulpbronnen bij het preekproces, Preekfestival, 2019 blog: Vier kenmerken van een vruchtbaar kerkelijk beleidsplan, 2019 artikel: Binnen twee uur loopt…

Zout van de aarde (preekschets)

…toegankelijke preek met één duidelijke spits bereikt is dan gepast. Afbakening van de lezing Mede vanwege bovenstaande stellen wij voor het bij één Schriftlezing te houden. De afbakening kan naar…