man in black jacket and black pants standing under vehicle

APK voor Bijbellezers

Maarten Luther vergeleek de Bijbel met een stad met vele straten. Het lijkt op het eerste gezicht een onoverzichtelijke wirwar van allerlei weggetjes. Maar als je beter kijkt, zie je al die weggetjes en straten uitkomen op het stadsplein in het centrum van die stad: Jezus Christus. Bij bijbellezen gaat het om ‘gericht lezen’. Christus is het Hart van heel de Bijbel.
Hoe is het met jou als Bijbellezer gesteld? Drie aandachtsgebieden zijn belangrijk voor het bijbellezen. Ik vat ze samen met de woorden ‘geduldig, gelovig, geheel’. Bij ieder deelgebied geef ik je een paar praktische checkpunten mee.

geduldig

 Heb ik rustig de tijd genomen om de Bijbel te lezen?
Een vast moment op de dag kan helpen. Ben je avondmens: lees ‘s avonds, ben je ochtendmens: lees ‘s morgens. Lees op zondagmiddag aan tafel de tekst die ‘s morgens in de kerkdienst aan de orde kwam en praat met je huis- en gezinsgenoten nog eens over de dienst.

 Heb ik voldoende energie gereserveerd om met de Bijbel bezig te zijn?
Bijbellezen op het beste moment van je dag kan soms veel meer verhelderend zijn dan een lezing voor de nachtrust of in de vroege morgen. Geef het béste deel van je tijd voor het bijbellezen en niet de ‘randen van de dag’, als je energievoorraad en je concentratievermogen erg laag is.
Geef vooral ook niet te snel op. Als je geen zin hebt om te eten, doe je het ook omdat je weet dat het nu eenmaal goed voor je is. En vaak knap je er erg van op! Zo is het ook met Bijbellezen. Er is zoiets als een ‘heilig moeten’; tóch lezen, ook al heb jij (of je kind of je partner) geen zin of energie. Je zult zien dat dat z’n vruchten afwerpt!

– Heb ik voldoende de moeite genomen om de Bijbel te lezen en te begrijpen?
 Net zoals je moeite moet doen om een ander mens te leren kennen en te ontmoeten, zo moet je ook moeite doen om de Bijbel als ontmoetingsboek te leren kennen.
Leg je Bijbel daarom niet meteen bij het eerste de beste dat je niet begrijpt neer. Haal de dingen er uit die je wel begrijpt. En zoek dieper als je sommige dingen niet begrijpt, bijvoorbeeld bij een gesprekskring of in boekjes.
Bedenk hoeveel moeite God heeft gedaan om met jou in contact te treden via het Evangelie over zijn Zoon. Zou jij dan ook niet wat energie moeten offeren om te investeren in je relatie met God? Die investering kan geld behelzen (om een boekje aan te schaffen), tijd en doorzettingsvermogen.

Varieer ook eens van Bijbelvertaling. Dat hoeft niets te kosten, vertalingen staan gratis online. Probeer ook eens een Engelse vertaling. Dat dwingt je nog eens opnieuw naar teksten te kijken die je al heel vertrouwd zijn. Doordat je moeite moet doen om het vertalen, ga je extra precies naar de tekst kijken en ontdek je nieuwe dingen.

gelovig

– Heb ik me bedacht dat de Bijbel een geloofsboek is?
Bijbellezen is ‘anders’ dan gewoon lezen. De Bijbel zegt van zichzelf dat het een levend en krachtig Woord is, dat jouw leven wil aanraken en beïnvloeden. Verwacht je dat ook, als je de Bijbel openslaat? Sta je daarvoor open? Ben je op zoek naar concrete en relevante woorden voor jouw leven? Dat de Bijbel een geloofsboek is, wil vooral zeggen dat het een Boek is dat eerst en vooral gericht is op de ontmoeting met de Levende Heer!

– Heb ik gebeden om Gods Geest?
De Heilige Geest raakte mensen aan, waardoor zij de teksten schreven die later onze Bijbel zijn gaan vormen. Maar de Heilige Geest is nét zo belangrijk bij het lezen en overdenken en bestuderen van de Bijbel! Hij is de Tolk die jou wil bijstaan bij het lezen van de Bijbel. Vraag Hem om zijn nabijheid!

geheel

– Lees ik regelmatig uit verschillende delen van de Bijbel (het Oude Testament, de brieven van Paulus, de Psalmen, Openbaring, Evangeliën, enzovoort)?
Bij geestelijk voedsel geldt hetzelfde als bij ‘gewoon’ voedsel: variatie is erg belangrijk.
Lees niet alleen Bijbelteksten die jou passen of aanspreken. Ontdek ook dingen in teksten die je nooit eerder heb gelezen. Blijf ontdekken, dat voorkomt sleur!

– Ben ik eerlijk ten opzichte van de Bijbelgedeelten die ik lees? Sta ik open voor vermaningen en tegenspraak?
Mensen als u en ik zijn snel geneigd om Bijbelteksten die ons niet ‘passen’, bijvoorbeeld omdat ze onze levensstijl onder kritiek stellen, terzijde te leggen. Maar is dat wel zo eerlijk? ‘God houdt van ons zoals we zijn’, zei iemand, ‘maar Hij houdt téveel van ons om ons zo te laten.‘ Geven wij door het Bijbellezen Gods Geest een kans om aan leven te bouwen en te verbeteren? Durf je open te staan voor tegenspraak en vermaning?

Tot slot

Bijbellezen wordt gemakkelijker als je bij elke tekst steeds drie vragen stelt:

  • Wat zegt deze Bijbeltekst over God, die zich in Jezus toont aan mensen? 
  • Wat zegt deze tekst over mijn leven met God?
  • Wat zegt deze tekst over mijn leven met de wereld om mij heen?

3 Comments

  1. […] en toen, bij de braambos, bij Mozes.Hier en nu, steeds als de Bijbel opengaat, bij jou en […]

  2. Bedankt voor je reactie, Aritha!

  3. Bedankt! Duidelijk en leerzaam.

Comments are closed.

Dit vind je misschien ook interessant...