leeuw van Daniël, afbeelding bij de sessies bijbelstudie over Daniël

De Daniëlsessies: bijbelstudie via filmpjes

Gaandeweg dit seizoen zetten we 18 verdiepende filmpjes online bij het bijbelboek Daniël. Het Evangelisch Werkverband stelt passend gespreksmateriaal beschikbaar, maar de filmpjes bieden ook ondersteuning voor wie zelfstandig bijbelstudie doet. Centraal thema: ‘durf Daniël te zijn’. Met als uitdagende ondertitel: ‘leven buiten je christelijke bubbel’. De Witte Kerk in Nieuw-Vennep is één van de …

zon in de christelijke liederen

5 christelijke liederen over de zon

De zon is een geliefd beeld in christelijke liederen. We nemen er vijf christelijke liederen over de zon met je door, elk met een eigen accent op de betekenis van de zon. De liederen zeggen indirect ook iets over wat ‘zon’ betekent in de bijbel. Een bekend Gezang dat de macht van Jezus bezingt. De …

hand die elkaar vasthouden boven een open bijbel

Materialen voor een nieuw kringseizoen

Ieder jaar komt in veel kerken dezelfde vraag op tafel: hoe komen we aan materialen voor een nieuw kringseizoen? Wij helpen jouw kring, groeigroep of bijbelstudiegroep om een goede keuze te maken. Negen series materialen staan in ons overzicht. We kozen ze omdat ze uit een serie van meer dan 3 boekjes komen, er recent …

een wereldbol met alle talen van het Pinksterfeest

Pinksteren in 16 talen

‘Want de Geest spreekt alle talen’, zegt een bekend lied voor Pinksteren. In Handelingen 2 lezen we over het ‘talenwonder’. De leerlingen spraken vreemde talen, zodat de boodschap van het Evangelie voor alle aanwezigen te begrijpen was. Wij vroegen ons af hoe dat geklonken kan hebben. Bekijk onderstaand filmpje: het Pinksterevangelie in o.a. Zulu, Catalaans, …

schilderij over de tongen van vuur met Pinksteren

De 10 beloften: geboden voor Pinksteren

Met Pinksteren vieren christenen de uitstorting van de heilige Geest. Op die feestdag kunnen de onderstaande ’10 beloften’ worden gelezen als alternatief voor de ‘tien geboden’. Zo wordt duidelijk hoe concreet Gods Geest in ons leven werkt. Hij leert ons de wet van Gods Koninkrijk, Hij vormt ons naar het beeld van Jezus Christus. De …

wolken op de hemelvaartsdag

christelijke liederen voor Hemelvaartsdag

Kerst heeft ‘Ere zij God’, Pasen ‘U zij de Glorie’, Pinksteren ‘Geest van hierboven’. Hemelvaartsdag heeft niet écht zo’n beroemd christelijk lied dat iedereen die dag zingt. De meeste liedboeken en -bundels bevatten ook maar weinig liederen voor Hemelvaartsdag. De liederen laten goed zien dat Hemelvaartsdag om verschillende redenen een écht feest is. Je kunt …