sneeuw in christelijke liederen of geloofsliederen

Christelijke liederen over sneeuw

Eerder schreven we over christelijke liederen over de wind en de zon. Omdat die blogs veel bekeken worden, voegen we er nu 5 christelijke liederen over sneeuw en ijs aan toe. Maar eerst kijken we kort naar de betekenis van sneeuw in de Bijbel.

in de Bijbel

De Bijbel vertelt volgens de Nieuwe Bijbelvertaling 24 keer over sneeuw. Volgens het boek Symbolen in de Bijbel komt in het Oude Testament sneeuw vooral voor in poëtische of symbolische betekenis. Dat is begrijpelijk omdat sneeuwval in Israël, op het hoger gelegen uiterste Hermon-gebergte na, weinig voorkomt. En áls het al viel, bleef het niet lang liggen.

Sneeuw krijgt daardoor in de bijbel twee basisbetekenissen. De eerste duidt op de macht van God als Schepper. Hij is het die op Zijn tijd sneeuw uit de hemel laat vallen (Ps. 68:15). Die macht roept op tot geloof. Een goed voorbeeld is Psalm 148:6: de Heer spreidt sneeuw als wollen vachten, strooit rijp als as in winternachten. Hagel zendt Hij in barre vlagen, wie kan zijn bittere kou verdragen?

De tweede betekenis duidt op vergeving. De witte kleur van verse sneeuw staat symbool voor reinheid en puurheid. Aan de ene kant gaat het over vergeving van mensen (Psalm 51:9, Jesaja 1:18, Klaagt. 4:7-8), aan de andere kant gaat het over de reinheid van God en Gods Zoon (Dan. 7:9, Open. 1:14). In het laatste geval staat sneeuw symbool voor Gods heerlijkheid en verhevenheid.

Bijzonder: in Mat. 28:3 wordt de kleding van de engel ook ‘wit als sneeuw’ genoemd. Rond het open graf en rond de levende Heer wordt de stralende toekomst van God zichtbaar! Opvallend: op de berijming van Psalm 51 na legt geen enkel bekend geloofslied deze link.

liederen
Psalmen 51, 68, 147 en 148 benoemen sneeuw. Vooral op Psalm 51 zijn veel bewerkingen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld ‘was mij witter dan sneeuw’ van de Psalm Project, ook bekend als Opwekking 811.
‘Heer, uw bloed dat reinigt mij’ is een ingetogen gebedslied. Je vind het onder andere in Op Toonhoogte (2015) 244, Opwekking 315 en Hemelhoog 518. Het lied sluit aan klassieke verzoeningstheologie. Het rode bloed van de lijdende Christus wordt tegenover het sneeuwwit van een vergeven christen gezet. Het is een vertaling van It’s your blood van Michael Christ.
‘Witter dan sneeuw’ is een lied dat geliefd is bij mannenkoren. Het heeft de kenmerkende Johannes-de-Heer-stijl, en staat dan bekend als Johannes de Heer 124. Het refrein zinspeelt op de beroemde tekst uit Jesaja 1:18, ‘wit als de sneeuw zal ik je maken’. Naast Psalm 51 komt die sneeuw het vaakst in christelijke liederen over sneeuw voor.
Wie aan sneeuw denkt, denkt aan kinderen. Zij genieten van sneeuw! Toch zijn er weinig christelijke kinderliederen over sneeuw. In 1998 brachten Elly en Rikkert ‘wit als sneeuw’ uit. Mooi dat het lied sneeuw direct koppelt aan vergeving, en erna de lijn doortrekt naar Christus en de Opstanding. Aan de andere kant: de vermanende kant van sneeuw (zoals in Psalm 148) komt in het lied niet voor.
Tien jaar geleden schreef Stef Bos ‘sneeuw’. Het is een voorbeeld van poëtische tekst over sneeuw, zoals je die in én buiten de christelijke traditie vinden kunt. Bos speelt met taal, waarbij hij zinspeelt op christelijke symbolen zoals sneeuw, wijn, ‘de overkant’ (de hemel). Bos schreef het lied vanuit perspectief van iemand die overleden is en gemist wordt. Maar je kúnt het lied wellicht deels ook lezen met het oog op God. De ietwat filosofische tekst vind je op stefbos.nl.

5 Comments

 1. Bedankt voor je reactie. Ik zag dat je zelf ook een blog hebt geschreven over sneeuw, mooi!

 2. Deze week heb ik in de sneeuw gewandeld en ik kwam op een plek dat de zon zo direct op de sneeuw scheen dat het oogverblindend wit was.

  Ik moest aan de transfiguratie van de Messias denken, op de berg. “En vóór hen
  verandert hij van gedaante:
  zijn aanschijn straalt als de zon,
  en zijn kleren worden wit als het licht.”

  Er komt geen sneeuw in dat gedeelte voor maar wel het licht waar je niet in kunt kijken.

  Het Vulgaat-Latijn leest hier “als sneeuw”; en dat geldt ook voor de Ethiopische versie, en het Hebreeuwse evangelie van Munster. John Gill zegt: “Sneeuw heeft een eigenaardige witheid en wordt daarom gebruikt om de glinsterende helderheid van Christus ‘kleding uit te drukken”

  Ik vind het mooist van deze gedaanteverwisseling dat God zegt: “Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik zeer verheugd ben. Hoor hem.” Alle focus op Hem.

  Dit zijn mijn gedachten bij “sneeuw”. Bedankt voor je mooie blog.

 3. Ik dacht meteen aan ‘Sneeuw die vers op ’t aardrijk nederviel’. Vroeger, zeker als kind, dacht ik echt na over de betekenis.

 4. […] Dit waren tien christelijke liederen over storm. Lees ook: zeven christelijke liederen voor Hemelvaart, christelijke liederen over storm of christelijke liederen over sneeuw! […]

 5. […] ook onze blogs met christelijke liederen over sneeuw en […]

Comments are closed.

Dit vind je misschien ook interessant...