schilderij over de tongen van vuur met Pinksteren

De 10 beloften: geboden voor Pinksteren

Met Pinksteren vieren christenen de uitstorting van de heilige Geest. Op die feestdag kunnen de onderstaande ’10 beloften’ worden gelezen als alternatief voor de ‘tien geboden’. Zo wordt duidelijk hoe concreet Gods Geest in ons leven werkt. Hij leert ons de wet van Gods Koninkrijk, Hij vormt ons naar het beeld van Jezus Christus.

De tien beloften van Pinksteren

1. De heilige Geest leert ons om heilig te zijn, zoals God heilig is (Lev. 19:2b)

2. De heilige Geest vult ons met Gods aanwezigheid. Daardoor hoeven wij geen andere afgod, verslaving, droombeeld of ideaal meer na te jagen. De Geest maakt ons vrij, door ons het beeld van de Heer Jezus voor ogen te stellen. (2 Kor. 3:17b/Rom. 8:2)

3. De heilige Geest leert ons God de Heer te loven met gesproken en gezongen woorden – met Psalmen, Gezangen en geestelijke liederen. (Ef. 5:19)

4. Ons lichaam is de tempel van de heilige Geest: via Hem woont de Heer Jezus in ons hart. Daarom zullen wij lichaam en ziel niet verwaarlozen. Daar hoort bij, dat we onszelf en onze naasten tijdig van werk laten rusten. Op zondag werken wij alléén aan onze relatie met God. (1 Kor. 6,19)

5. De kracht van Gods Geest zal doorwerken in onze relaties. Vader, moeder, kind, ouder, buurman, plaatsgenoot, partner: wij zullen hen nimmer verlaten, zoals de Here God ook óns immer nabij is. (Gal. 5:22)

6. De Levendmakende Geest zal alle dodelijke haat uit ons hart verdrijven.

7. Wij verwonden anderen niet met woorden of daden. (2 Kor. 3:6)

8. De Geest van de Waarheid zal ons behoeden voor leugens, roddel, lasterpraat.

9. En ook van daden die daaruit voortkomen, zoals diefstal. (Joh. 14:17/15:26/16:13)

10. Door de Geest van God kunnen wij genieten van de rijkdommen van Gods hemels Koninkrijk. Aardse schatten zullen ons daarom niet jaloers maken. (Mat. 6:20)

Dit vind je misschien ook interessant...