ezel en dieren Lukas 19

Heer van dieren, dingen en mensen

In de tweede helft van Lukas 19 gaat het over de intocht van Jezus in Jeruzalem. Twee zinnetjes uit Lukas 19 benadrukken dat Jezus Heer is: niet alleen over mensen, ook over dieren en dingen. Hij is Heer van heel de schepping!

Dieren

In vers 31 stuurt Jezus de leerlingen erop uit om een ezelsveulen op te halen.
In dat kader klinken die woorden: ‘de Heer heeft het nodig’.

Wonderlijke zin: heeft Jezus iets nodig?
Kan Hij iets simpels als een ezelsveulen gebruiken?

Lang geleden, in den beginne,
was Hij erbij toen ezels geschapen werden.

En Hij was er getuige van
toen Noach de ezels in zijn ark laadden.

Hij de Zoon van de Schepper;
zonder de Schepper geen ezels.

En toch: ‘de Heer heeft het ezelsveulen nodig’.
Op Zijn aardse reis draaien verhoudingen zich om.

Eerst konden de ezel niet zonder Hem;
nu wil Hij niet zonder ezel.

Het koppige dier is niet opstandig.
Geduldig laat het zich meevoeren.

Als de Heer roept, gehoorzamen zelfs de dieren.
Op dit veulen trekt de Messias de stad binnen.

Dingen

Ménsen zijn in Lukas 19 er nog niet aan toe om Jezus te dienen.
De Schriftgeleerden willen Hem uit de weg ruimen.

Zijn leerlingen schijnen Hem te dienen;
maar morgen zal de één Hem verloochenen,
de ander Hem verraden.

In dat kader zegt Jezus in vers 40:
‘als mensen zwijgen, zullen stenen roepen’.

Oftewel: Hij is niet alleen dieren de Baas,
Hij is ook Heer en Meester over dingen.

Zelfs iets kouds en doods
als stenen langs de kant van de weg
blijft onder Zijn Handen niet roerloos.

Wat onbeweeglijk leek,
komt op Zijn gezag tot leven,
krijgt vorm en stem.

Mensen

Hier laat Jezus zien Koning te zijn
voor elk en ieder,
mens én dier én ding,
hemel en aarde.

Hij doet dat door de last te dragen
van niet gehoord te worden,
nergens bij mogen horen,
het gevoel gegeven te worden er beter niét te kunnen zijn,
dat alleen domme ezels en stomme stenen naar je luisteren,
en verder geen hond en geen mens.

En tegelijkertijd: Zijn schouders zijn sterker dan die last.
Ook in het lijden blijft Hij Heer en Meester over de schepping.
Domme ezels worden door Hem
edele dieren met koninklijke taken.
Stomme, koude stenen worden
levende getuigen met warme woorden.

Als Hij dát kan, kan Hij ook mensen veranderen.
De Koning van dieren en dingen
zal ook Koning zijn van mensen.
Hij kan ook jou en mij gebruiken,
ook ons inschakelen in Zijn dienst.

En juist zó neemt Hij ook onze last van onze schouders.
Ons lijden is voorbij:
de pijn van niet-relevant-zijn,
niet bruikbaar,
of niet gezien.

Door Hem behoren wij God toe.
Zijn Geest maakt ons nuttig in Gods Koninkrijk.
We mogen er Zijn:
voor Hem, onze Koning,
en voor onze naasten.

1 Comment

  1. Aritha says:

    Mooi geschreven. Ik vind het mooi hij niet op een paard reed. Het paard stond symbool voor oorlog maar de ezel symboliseerde tijden van vrede. Net als in de tijd van koning Salomo. Dat JEZUS gebruik maakt van ezel is denk ik zeker ook om aan te geven dat Hij Vredevorst was, in plaats van politieke Messias.

    Witte ezels die worden gebruikt door personen met een hoge rang. (zie het boek Richteren)

    Bedankt voor de goede boodschap.

Comments are closed.

Dit vind je misschien ook interessant...