Afbeelding van Jeruzalem bij een blog over bijbelteksten over Jeruzalem en Israel

Israël: de Bijbel voor ogen

Geen land ter wereld biedt zoveel afwisseling als Israël. Zowel de natuur als de cultuur bieden een boeiende variatie. Bovendien komt de Bijbel daar tot leven. We sommen hier de meest bekende bijbelse plaatsen in het huidige Israël op, samen met de manier waarop ze in de Bijbel voorkomen. Je kunt de lijst gebruiken om de Bijbel op een nieuwe manier te lezen: vele bijbelverhalen op één historische plek na elkaar. En als je op reis naar Israël gaat, is de lijst extra handig!

Akko
– Richteren 1:31
– Handelingen 21:1-7 (Ptolemais = Akko)

Banyas bij Caesarea Filippi
– één van de 3 bronnen van de Jordaan
– eerste lijdensaankondiging (Mat. 16:13-30, Mk. 8:27; Mk. 7:27; Mk. 9:11)

Be’er Sheva (in de bijbel: Berseba)
– Gen. 21 (o.a. 27 en 33, Abraham)
– Gen. 26:25 (Izaak)
– Gen. 28:10 (Jakob)
– Gen. 46:1
– ‘van Dan tot Berseba’ = van noord tot zuid = het hele beloofde land

Beth Shean
– 1 Samuel 31:10 (tentoonstelling van de verslagen Saul)
– Jozua 17:11,16 en Richt. 1:27
– in de bijbel ook wel: Scythopolis, 2 Kon. 22 en 23

Berg van de Zaligsprekingen/Tagba
– Math. 4:24-25
– Math. 5:1 en verder (Zaligsprekingen en de bergrede)
– Math. 6:26 (leliën op het veld, er komen veel wilde bloemen op de berg voor)

Caesarea Maritima (aan zee)
– Handelingen 8:26-40 (Filippus en de kamerling)

– Handelingen 10 (Petrus en Cornelius)

– Handelingen 21:7-14 (van Akko naar Filippus in Caesarea)


Decapolis
– Marc. 7:31 (Jezus trekt door het tienstedengebied)
– Mat. 5:20 (idem)
– Math. 4:24

Dode zee
– in de bijbel ook wel: Zoutzee, Oostzee, Zee van het vlakke veld
– Ez. 47:18
– Gen. 19:26 (Lot als zoutpilaar)

Gilboa-heuvels en bronnen van Sachne
– 1 Kron. 10:1 (Saul verliest tegen de Filistijnen in de heuvels van Gilboa)

– Sachne = warm


Gilgal
– Jozua 3 (plek waar Jozua met de Israelieten het beloofde land inkwam)


Hermon (grenzen aan de Golan-hoogvlakte)
– Ps. 42:7 (er zijn 3 toppen op de Hermon, daarom staat er ‘Hermoniem’, Hermonbergen)
– Math. 17:1 (Jezus zoekt rust in de omgeving van de Hermon)
– Ps. 133:3 (dauw v.d. Hermon = regenwater dat uiteindelijk in Jeruzalem komt via de Jordaan)
– in de bijbel ook wel: Sirjon, Siyon of Senir 
– vele teksten meer, zoals Dtr. 3:9, Joz. 11:3, 17; Ps. 89:13

Jaffa
– in de bijbel: Joppe of Jafo
– 2 Kron. 2:8 en Ezra 3:7 (aanvoerhaven materialen 1e en 2e tempel)
– Hand. 9:43 (Petrus wekt een vrouw tot leven)
– Handelingen 9:36 t/m het eerste deel van Hand. 10 (Simon de Leerlooier)

Jeruzalem, Getsemané
– Johannes 17
– gelegen in het Kidrondal
– Lk. 22:43ev
– Math. 26:36-47

Jeruzalem, Grafkerk en Graftuin
– zie het lijdensevangelie
– graftuin = meest recente vermoedelijke lokatie, grafkerk = traditionele lokatie

Jeruzalem, kerk Dominus Flevit 
– lett. ‘de Heer huilt’
– Luk. 19:37-42

Jeruzalem, Olijfberg
– 2 Sam 15:30 (vlucht van David voor Absolom)
– Zacharia 14:3-11 (m.n. vers 4)
– Math. 24-25 (onderwijs oa over de wederkomst) 
– 1 Kon. 11:7 en 2 Kon. 23:13

Jeruzalem, stadspoorten
– Psalm 122
– Hand. 7 (steniging Stephanus bij de Leeuwenpoort)

Jordaan
– Richteren 3:28; 12:5 en 6, 2 Sam. 17:22 (doortochten door de Jordaan op smalle plekken)

– veel beekjes monden uiteindelijk uit in de Jordaan (Krith, 1 Kon. 17:3 en 5, Jabbok, Gen. 32:22 etc.)
– Kidron is ook zo’n beek, ontspringt ten oosten van Jeruzalem in het Kidrondal, en eindigt in de Dode Zee (2 Sam. 15:23, Joh. 18:1)

– Jozua 3:1-7 en 4:1-18 (doortocht door de Jordaan naar het beloofde land)

– Math. 3 (doop van Christus door Johannes de Doper)

Kapernaum
– Joh. 1:44 en Mark. 1:29 (woonplaats van 3 leerlingen: Petrus, Andreas, Mattheus)
– Mat. 9:9 (tolhuis van Levi/Mattheus)
– Luk. 4:33-26 (genezing van een bezetene)
– Math. 8:5-13 (genezing van verlamde dienaar)
– Mark 2:1-12 (genezing van de verlamde via een gat in het dak in het ‘thuis’ van Jezus)
– Mark. 1:29-31 en Luk. 4:38-39 (genezing van de schoonmoeder van Petrus, in het huis waarboven de kerk was gebouwd)

Massada
– komt niet direct in de bijbel niet voor, wel was de verwoesting van Jeruzalem (70 n. C.) voorzegd

Megiddo
– Openbaringen 16:13-16 (Har Megiddo = Berg van Megiddo = ‘Armageddon) – 1 Koningen 4:26 (stallen van van Salomo) en 2 Koningen 9:27

Nes Admin, kibboets
– Jesaja 11:10

Maktesh Ramon (krater)
– Lev. 11:5 (steenbokken)
– scheppingspsalmen (8, 19, 104)

Nahal David (bron van David) in Ein-Gedi in de Negev-woestijn
– 1 Samuel 23 en 24

– Num 13:17,22 (verspieders in de Negev)

– Ps 126:4 HSV Negev = Zuiden, in vertalingen ook wel Zuiden of Zuiderland


Nazareth
– Mat. 2:22-23 (woonplaats van Christus na de vlucht uit Jeruzalem)
– Luk. 1:26 (aankondiging, op de plek waar nu de kerk van de aankondiging staat)
– Math. 4:13 (Jezus vertrekt uit zijn geboortestad om in Kapernaum te gaan wonen)
– Lukas 4 (zie Springberg, elders in deze lijst)

Qumran
– belangrijke vondst: oudste rol van Jesaja, lezing Jesaja

Springberg (mount principe)
– Mat. 4 begin (de duivel verzoekt Jezus, ‘spring van de tempel’)
– Mat. 4 vervolg (mensen willen Jezus stenigen, maar Hij loopt weg)
Het is omstreden of beide gebeurtenissen plaatshadden op dezelfde berg.

Taborberg
– Jozua 19:12,22,34 (ook wel: Beth-Shemesh)
– Marcus 9 (transfiguratie)

Tel Avdat en Oase Avdat
– komt niet in de bijbel voor

– Richteren 6 (wijnpers, ongeveer zoals die van Gideon)


Yad Vashem, Jeruzalem 
– Jesaja 56:5 en 6

Via Dolorosa, Jeruzalem
– latere naamgeving, lett. ‘lijdensweg’

– zie het lijdensevangelie, o.a. Simon van Cyrene


Heb je aanvullingen?
Laat ze achter via de reacties onderaan deze pagina.

Goede bronnen:
– bijbelseplaatsen.nl (nederlands)
– biblewalks.com (engels)

4 Comments

  1. […] betekenis. Dat is begrijpelijk omdat sneeuwval in Israël, op het hoger gelegen uiterste Hermon-gebergte na, weinig voorkomt. En áls het al viel, bleef het niet lang […]

  2. Hans van der Luit says:

    Een mooi initiatief.

  3. Lena van der Luit says:

    Is het nu niet mogelijk om in de zondagse prediking de Bijbelse plaatsen meer te benoemen.

  4. De titel trok mijn aandacht en ja, wanneer je in Israel bent, gaat de bijbel voor je leven op een manier die we in het thuisland niet konden bevroeden. Dat geldt voor meer zaken. Wanneer we erin stappen is dat een andere beleving dan er “slechts” over denken hoe het zou kunnen zijn. Het hield niet op bij Israel als lokatie, de hele bijbel getuigt ervan. Ik mocht daarvan wat gaan ontdekken en in 2007 werd ik geinspireerd om daar wat van te gaan delen, wat resulteerde ik Tegentlicht.
    Alles in het geschreven Woord is zoveel dieper geworden…

Comments are closed.

Dit vind je misschien ook interessant...