hand die elkaar vasthouden boven een open bijbel

Materialen voor een nieuw kringseizoen

Ieder jaar komt in veel kerken dezelfde vraag op tafel: hoe komen we aan materialen voor een nieuw kringseizoen? Wij helpen jouw kring, groeigroep of bijbelstudiegroep om een goede keuze te maken. Negen series materialen staan in ons overzicht. We kozen ze omdat ze uit een serie van meer dan 3 boekjes komen, er recent …