blog over christen-zijn in de Kerkstraat

Nu woon je in de Kerkstraat

Dit is jouw Kerkstraat. Hier ben jij christen temidden van je buren. Dit is de plek waar Jezus ook wil wonen. Dit is de plaats waar je (desnoods via telefoon of Zoom) bidt met geloofsgenoten. Dit is het zendingsveld waar de Geest je heen heeft gebracht. Hier ben jij geroepen je naasten tot hand en voet te zijn.

Gebruik minder kerkelijke taal

Er wordt in de kerk taal gebruikt die onnodige drempels opwerpt. Tijd voor zelfonderzoek Artikel eerder gepubliceerd in Nederlands Dagblad, 10 februari 2018 Het voorstel voor een ‘kerk in gewone taal’, gedaan op Twitter, roept pavlovreacties op. Theologen staan in de rij om daar argumenten tegen aan te dragen. De eerste van hen zegt dat …

Omkeercollecte

Een omkeercollecte is een collecte waarbij de kerk niet om geld vraagt, maar het uitdeelt. De Gereformeerde Kerk Enter, die ik diende, besloot op een startzondag de gok eens te wagen. Iedere kerkganger die de uitdaging wilde aangaan, kon één euro uit de collectezak halen. De opdracht daarbij luidde: ‘Vermenigvuldig dit bedrag in drie weken tijd …

spoorstaven die laten zien hoe een trein in sneltreinvaart gaat

In sneltreinvaart

Ik zit in de trein tussen Zwolle en Kampen. Op een vroege ochtend sla ik vlug een boek open. Een oudere dame aan de overkant volgt me nauwkeurig. Ik lees, maar zie geen letters. Een bril verschijnt over de rand van het boek. Het treintje is een slome boemel. Maar het gesprek dat ik ga …

het woord abracadabra als illustratie van kerkjargon

Kerkjargon

In de kerk van mijn jeugd gebeurde zowat iedere zondag hetzelfde. Vóórdat de diakenen met hun collectezakken rondgingen, werd afgekondigd dat ‘de eerste rondgang’ bestemd was voor ’de kerkelijke kassen’. Ik heb me als kind vele kerkdiensten lang over zulk kerkjargon verwonderd.Natuurlijk, ik was een enigszins wonderlijk kind. De kinderoppas was me een keer slecht bekomen, naar de …