hand die elkaar vasthouden boven een open bijbel

Materialen voor een nieuw kringseizoen

Ieder jaar komt in veel kerken dezelfde vraag op tafel: hoe komen we aan materialen voor een nieuw kringseizoen? Wij helpen jouw kring, groeigroep of bijbelstudiegroep om een goede keuze te maken.
Negen series materialen staan in ons overzicht. We kozen ze omdat ze uit een serie van meer dan 3 boekjes komen, er recent een nieuw deel verschenen, ze goedkoper zijn dan 13 euro per deel en van de hand van Nederlandse auteurs. De eerste 6 items uit de lijst behandelen een bijbelboek, de laatste 3 hebben een andere insteek. Laat je inspireren!

IZB-Ark Kringserie

Elk seizoen brengt Ark Media één of meerdere delen uit van de IZB-Ark-Kringserie.
Dit bijbelstudiemateriaal sluit aan bij een bijbelboek. Zeven tot negen items per boekje. Ook geschikt voor zelfstudie.

Prijs: 9,99.

Meer informatie en bestellen

Materiaal voor Groeigroepen

Vervaardigd door het Evangelisch Werkverband in de Protestantse Kerk in Nederland.

Het materiaal 2020-2021 heeft als thema: ‘Durf Daniël te zijn’. Bij dit materiaal vind je 18 filmpjes op LichtendLicht! Het gaat over Jezus navolgen buiten je christelijke bubbel. Zijn er christelijke principes waar niemand aan mag komen? Waar is God werkzaam in de wereld? De studies zijn van de hand van ds. Karsten van Staveren. Ook deze keer zijn er interviews, passende foto’s en ander achtergrondmateriaal.

Prijs: 9,95.

Meer informatie en bestellen | Vlogs bij het materiaal van het EW over Daniël

Omslag van boekje bijbelstudieserie van de Gereformeerde Bijbelstudiebond

Bijbelstudieserie van de Gereformeerde Bijbelstudiebond

Materiaal dat oorspronkelijk komt vanuit de Gereformeerde Kerken (Vrijgemaakt). Groot aantal delen, met accent op uitleg van de tekst. Uitvoerige tekst, met erna gespreksvragen. Voldoende materiaal voor één kringseizoen.

Prijs: 9,90.

Meer informatie en bestellen

omslag van de artios reeks van de Gereformeerde Bond

Artios Bijbelstudie

De Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland legt met de Artios-reeks accent op uitleg van de tekst. Elk deeltje gaat uit van één of twee bijbelboeken en bevat materiaal voor circa 8 studies per kringseizoen. Deze worden geschreven door predikanten. Grondig.

Prijs: 13,99.

Meer informatie en bestellen

omslag bijbelstudieboekje De Bijbel beter begrijpen

De Bijbel beter begrijpen

Niels de Jong is predikant-pionier in Rotterdam. In elk boekje staat een bijbelboek of bijbelse persoon centraal. De bijbehorende website ondersteunt de gesprekken. Ingestoken per bijbelboek, maar de vrije keuze van bijbelhoofdstukken geeft het geheel ook weer een thematisch karakter. Uitgegeven met medewerking van de IZB. Gemiddeld 8 gesprekken per boekje.

Prijs: 10,00

Meer informatie en bestellen

Omslag van bijbelstudieboekje uit de serie Luisterend Leven.

Luisterend leven

Een serie onder redactie van Age Romkes en ds. Niek Tramper, uitgegeven door KokBoekencentrum. Meestal 7 of 8 studies per boekje. De serie is uitgebreid: in elk deeltje staat een ander bijbelboek centraal.

Prijs: 9,99

Meer informatie en bestellen

omslag bijbelstudies voor vrouwen

Samenspraak

Thematisch gerichte studies, die door haar aanpak deelnemers actief en betrokken houdt. Het gesprek ‘landt’ daardoor beter in levens van de deelnemers. De gesprekken zetten niet alleen in op argumenten en meningen, maar ook gevoel en beleving.
deelnemers uit hun mening, argumenten en gevoelens te kiezen, te verwoorden en te verbinden met hun relatie met God. Daarbij is er niet alleen ruimte voor argumenten en meningen, maar ook voor persoonlijke diepere drijfveren. In deze nieuwe serie zijn tot dusver 4 delen verschenen. Uitgave door KokBoekencentrum.

Prijs: 9,99

Meer informatie en bestellen

omslag bijbelstudieserie Samenspraak

Voor vrouwen: Essentials

Deze serie heeft na vier delen opgehouden opgehouden te bestaan. Twee delen zijn nog verkrijgbaar. Die vallen op door hun specifieke doelgroep: christelijke vrouwen tussen 20 en 70 jaar.

Prijs: 10,50

Meer informatie en bestellen

bijbelstudieboekje uit de 10-serie over geven en delen

Thematisch: 10-serie

De vier delen van de 10-serie verschenen in 2019. Ze vallen op omdat ze thematisch insteken. Drie van de vier delen zijn geschreven door vrouwen. Thema’s: rust, ontvangen en delen, zin van ons bestaan, keuzes maken.

Prijs: 10,99

Meer informatie en bestellen