het woord abracadabra
#elkedagjezusvolgen

Christelijke abracadabra

In de kerk van mijn jeugd gebeurde zowat iedere zondag hetzelfde. Vóórdat de diakenen met hun collectezakken rondgingen, werd afgekondigd dat ‘de eerste rondgang’ bestemd was voor ’de kerkelijke kassen’. Ik heb me als kind vele kerkdiensten lang over die zin verwonderd.Natuurlijk, ik was een enigszins wonderlijk kind. De kinderoppas was me een keer slecht bekomen, naar de …