Afbeelding van tomaten bij een blog over vruchtdragen en de vrucht van de Geest

Tomaten zijn ook vruchten

‘Vrucht dragen’. Dat werkwoord valt vaak in de Bijbel. Bijvoorbeeld Jezus in Johannes 15: ‘Draag veel vrucht.’ Dat klinkt mooi, maar het is ook een tikkeltje vraag. ‘Vruchten van de Geest’ lijkt ook niet zo concreet. Wat is dat precies: ‘vrucht dragen’? Hoe doe je dat in je dagelijks leven? En wat moet je doen als je weinig vrucht lijkt te dragen?

Marc Greene schrijft over dit thema in Fruitfullness in the frontline – Making a difference where you are. Wat we hier weergeven, is deels afgeleid uit zijn toegankelijke boek.

Doen waar God van geniet
Marc Greene wijst erop dat ‘vrucht dragen’ niet begint bij onze zichtbare inzet, of bij zichtbaar resultaat. Vruchtbaar zijn is doen waar God van geniet. Hem eren, door in altijd en overal op Hem gericht te zijn. Zoals Jezus het ook zegt: ‘wie in Mij blijft, draagt veel vrucht’. Je kunt niet meten hoe vruchtbaar je voor Gods Koninkrijk bent door te tellen: zoveel goede daden, zoveel tijd, zoveel verandering. Vruchtbaarheid zit niet in de handen of in de benen, maar in het hart. Daarom zegt Jezus: ‘wie in Mij blijft, draagt veel vrucht’. Dat betekent zoiets als: ‘wie met Mij verbonden blijft, blijft gericht op God in alle dingen, en eert zo God’. Een oudere, slechtziende vrouw in een verzorgingshuis kan méér vruchtbaar voor God zijn dan een actieve ouderling.

Jouw hele leven
‘Vruchten van de Geest’ moet je niet verwarren met ‘geestelijke vruchten’. We eren God niet alleen als er iemand bekeerd wordt, of als we in de Bijbel lezen, of als we ons inzetten voor een kerkelijke taak. Wie steeds verbonden is met Jezus, kan altijd en overal God eren.

Marc Greene schrijft: ’tomaten zijn ook vruchten’. De vrucht van de Geest is niet alleen liefde, vreugde, vrede en al het andere goede uit Galaten 5. Alles dat je doet, en dat tot Gods eer is, kon je alleen doen door de kracht van de heilige Geest. Juist ook tastbare en praktische vaardigheden vallen daar onder. Goed werk leveren als beroepskracht is een gave van de Geest. Want op dat moment eer je God doordat je je talenten ontwikkelt. De sfeer in je familie positief beïnvloeden in je gezin is een gave van de Geest. Want op dat moment eer je God doordat je iets van Zijn liefde deelt met je naasten. Zulke momenten en manieren zijn niets minder ‘geestelijk’ dan de goede daden van majoor Boshart.

Voel jij je wel eens schuldig omdat je niet genoeg vrucht draagt? Grote kans dat je opvatting van wat vruchten van de Geest zijn niet klopt.

Al vruchtbaar
Anders gezegd: het kán zijn dat je al lang vrucht draagt voor Gods Koninkrijk, maar dat je dat tot dusver niet inzag, omdat je de vruchten niet herkende. Voel jij je wel eens schuldig omdat je niet genoeg vrucht draagt? Grote kans dat je opvatting van wat ‘vrucht dragen’ is, niet klopt. Tomaten zijn ook vruchten!

Greene vergelijkt God met een bijzondere Meubelmaker. Een gewone meubelmaker laat een meubel los nadat het verkocht is. Het maakt hem niet uit wat de nieuwe eigenaar ermee doet: schilderen, verkopen. Maar God is een andere Meubelmaker. Hij verkoopt Zijn meubels niet. Heel de schepping geeft Hij ons in bruikleen. Maar alles wat wij hebben, blijft ten diepste Zijn eigendom. Wij behoren Hem toe, net als alles op de hemel en aarde (1 Kronieken 29:11).

Dat betekent ook, dat God altijd ‘nieuwsgierig’ blijft naar alles dat wij doen. Elk mens dat wij ontmoeten, is een mens dat Hem toebehoort. Elk materiaal dat wij aanraken, is Zijn eigendom. Ons leven is van Hem. Daarom is God niet méér geïnteresseerd is zogenaamde ‘geestelijke zaken’ dan in ons gewone, dagelijkse leven. Kijk eens in je agenda, bij morgenmiddag, welke activiteit staat daar? Voor God is die activiteit even belangrijk als het mooiste goede werk van moeder Theresa. De heilige Geest kan die activiteit net zo goed vruchtbaar maken voor Gods Koninkrijk. Tomaten zijn óók vruchten!

Kijk eens in je agenda, bij morgenmiddag, welke activiteit staat daar? Voor God is die activiteit even belangrijk als het mooiste goede werk van moeder Theresa. (…) Tomaten zijn óók vruchten!

Zes richtingen

Elke dag Jezus volgen kan op allerlei momenten en manieren. Greene geeft zes richtingen waarin je kunt zoeken, als je meer wilt ontdekken van wat God al in jouw leven aan het doen is. Hoe meer je ervan bewust bent hoe Hij jouw leven vrucht laat dragen, hoe meer gericht je ook daarvoor kunt bidden:

  • Modelling godly character: Een karakter naar Gods hart ontwikkelen
  • Making good work: Dagelijks werk van hemelse kwaliteit afleveren
  • Ministering grace and love: Genade en liefde doorgeven
  • Moulding culture: De cultuur van je omgeving positief beïnvloeden
  • Being a Mouthpiece: Spreekbuis zijn van waarheid en gerechtigheid
  • Being a Messenger: Het Evangelie brengen door er over te spreken

1 Comment

  1. […] duidelijk hoe concreet Gods Geest in ons leven werkt. Hij leert ons de wet van Gods Koninkrijk, Hij vormt ons naar het beeld van Jezus […]

Comments are closed.

Dit vind je misschien ook interessant...