tel uw zegeningen afbeelding van twee harten die in elkaar grijpen als puzzelstukken als illustratie bij een blog over getuigen en getuigenis

Ver-tel je zegeningen!

Het is één van de beroemde liederen uit de bundel van Johannes de Heer:
Tel uw zegeningen, tel ze één voor één,
Tel ze, tel ze alle, en vergeet er geen.
Tel ze, tel ze alle, noem ze één voor één,
En ge ziet Gods liefde dan door alles heen.

Het is goed om zegeningen te tellen. Maar is het ook genoeg, of is er meer nodig?

pastoraal

Het lied ’tel uw zegeningen’ is een pastoraal lied, zoals je in de volledige tekst kunt terugzien. Het gaat over ‘stormwind’ die je omver blaast. En over moeilijke momenten in je leven: zorgen, lijden, gebrek. Het refrein roept om op zulke momenten je bewust te richten op het goede dat er wél is. Tel je zegeningen, één voor één, want het zijn stuk voor stuk bemoedigingen van de God die voor je zorgt.

niet voor jezelf houden

Het is goed om zegeningen te tellen, zodat je God ervoor kunt danken. Nóg mooier is het om zegeningen te vér-tellen. Om niet alleen met God te delen op welke momenten en manieren Hij je verraste met Zijn aanwezigheid, maar dat ook te delen met mensen om je heen. Christelijk geloof is geen onemanshow. Houd niet voor jezelf wat ook anderen zou kunnen bemoedigen. Vertel andere gezinsleden hoe God je kracht gaf op een moeilijk moment. Deel het op een bijbel- of catechesegroep in de kerk. Zo kan de zegen die God jou gaf, dóórgegeven worden. De bijbeltekst, het onverwachte gesprek of welke andere ‘knipoog’ van God dan ook is dan niet alleen joú tot zegen, maar ook anderen.

getuigen

In de Bijbel heet dat ‘getuigen’. Sommige christenen denken bij ‘getuigen’ aan lange, meeslepende verhalen over hoe iemand tot bekering kwam. ‘Je getuigenis geven’ is in sommige kerken een vaststaande uitdrukking geworden. Daarbij bestaat het gevaar dat een christen die geen verhaal van een plotselinge bekering kan vertellen, zich geen ‘getuige’ voelt. De vraag is hoe je dat doet: zegeningen vér-tellen. We geven je daarom vier praktische tips mee:

 • Oefen in je gezin of familie
  Als je bijvoorbeeld kinderen hebt, deel dan met hen welke bijbeltekst je afgelopen tijd aansprak, en waarom. Of vertel bijvoorbeeld eens hoe je bemoedigd werd bij een lastig gesprek dat je voeren moest. Dat is eenvoudiger dan elders delen, omdat daar er van nature al veiligheid is. Gezin of familie is een goede oefenplek!
 • Vertel over gewone gebeurtenissen
  God werkt ook door ‘gewone’ gebeurtenissen heen: een onverwachte ontmoeting, een plotselinge nieuwe mogelijkheid. Het bijzondere van het leven van God zit niet zozeer in bijzondere dingen die je mee maakt, maar meer in de bijzondere extra dimensie die geloof aan jouw leven geeft. ‘En je ziet Gods liefde dan door alles heen’, zegt het lied Vertel uw zegeningen. Alles, inderdaad: gewone gebeurtenissen zijn door de ogen van het geloof gezien soms heel bijzonder.
 • Gebruik je eigen woorden
  God schiep elk mens, met elk eigen gaven. Ieder praat op zijn of haar eigen manier. Dat geldt ook voor het delen van geloofservaringen. Dat begint al in de Bijbel zelf: Marcus vertelt heel anders over zijn belevenissen met Jezus dan Johannes. Zo mag het in de christelijke gemeente ook zijn. Spiegel jezelf niet aan je voorganger of aan andere christenen. Vertel jouw ervaring in jouw woorden. Juist dat maak het authentiek, en geloofwaardig. Juist gewone, eigen taal maakt het bijzonder.
  Ben je niet zo’n prater? Schrijf het in een paar zinnen uit. Lees het desnoods voor.
 • Deel ook in je gemeente
  Is er een bijbelstudiegroep of jongerengroep waarbij je je veilig voelt? Durf je het aan in een kerkdienst iets te delen van hoe God afgelopen week bij je was? Zoek contact met de leiding van die groep of iemand van de kerkenraad/kerkbestuur. Vertel van je verlangen zegeningen te ver-tellen. Veel kerken zijn dat misschien niet gewend. Toch is het goed als geloofsgenoten jou horen vertellen van jouw dagelijks leven met God. De kracht daarvan ligt in het ‘bereikbare’: als jij zo’n moment deelt waarop je je gezegend voelde, waarom zouden jouw hoorders dat dan ook niet kunnen beleven?
Tel uw zegeningen is een lied dat bekend werd via de bundel van Johannes de Heer. Ook in latere liedbundels komt het voor, zoals de Evangelische Liedbundel en de liedbundel van het Leger des Heils. Joke Buis blies het lied recent nieuw leven in met een pittig muzikaal arragement.

Dit vind je misschien ook interessant...