playmobil poppetjes bij blog over methoden catechese

Veelgebruikte methoden voor de catechese

Het kerkelijk seizoen is weer begonnen! In veel kerkelijke gemeenten start het kinder- en jongerenwerk later dan gebruikelijk. Dat is een gevolg van de Corona-maatregelen. Om de start van je seizoen voor de catechese gemakkelijker te maken, bespreken we zes veelgebruikte methoden voor catechese met je. En we delen drie trends rond catechesemethoden met je.

Geen breed aanbod

Er zijn twee actuele trends rond methoden voor catechese:

 • De eerste is dat het aanbod van methodes in de loop der jaren steeds kleiner geworden is. Ook het aantal malen dat een methode geactualiseerd werd, neemt af. Jongerenwerkorganisaties hebben het moeilijk. Voor uitgeverijen lonen deze methodes vaak niet.
  Het gevolg is dat de meeste catechesemethodes achterlopen bij wat wenselijk zou zijn (daar schrijven we eind deze week een aparte blog over).
 • De tweede trend is de opkomst van ‘home-made’ catechesemethodes. In plaats van één boekje of methode te volgen, shoppen catecheten online zelf materiaal bij elkaar. Daar wordt op ingespeeld door christenen die in eigen beheer methoden voor catechese uitgeven. En ook door methoden die bestaan uit keuzemodules. Geen enkele kerk of catechese-groep is hetzelfde. Veel kleine delen van één serie uitgeven is economisch nauwelijks nog haalbaar. Om toch verschillende doelgroepen te kunnen bereiken, worden online methoden aangeboden met méér thema’s dan er in een seizoen passen. De catecheet heeft daardoor meer keuzevrijheid. Er staat tegenover dat hij/zij zich vaker per seizoen in nieuwe onderwerpen en werkvormen moet verdiepen, of meer zelf moet doen aan het uitwerken van werkvormen en materialen.

Veelgebruikt

Deze methoden zijn veelgebruikt voor tieners tussen 12 en 16 jaar:

 • Follow Up
  Sterk in de integratie van kennis en beleving. Meerdere werkvormen. Ontwikkeld door theologen én mensen uit het onderwijs. NBV. De oorspronkelijke opzet van veel dunne deeltjes is vervangen door een beperkt aantal dikkere (duurdere) delen. Vooral geschikt voor confessionele kerken in de PKN, GKv, NGK, CGK.
 • Reflector
  Geschreven door ds. M. van Kampen. NBV, HSV. Accent op kennis, beleving is daaraan ondergeschikt. Eenzijdige werkvormen, vooral gericht op ‘praten’. Vooral geschikt voor Gereformeerde-Bonds-gemeenten, HHK-gemeenten.
  Informeel opgevolgd door Leer en Leef van de HGJB. Daarin is meer aandacht voor beleving.
 • Follow Me
  Ontwikkeld door de HGJB. Naar keuze NBV of HSV. Powerpoint beschikbaar. Primair kennisgericht, her en der wordt de eigen ervaring ook ingezet. Er zijn verschillende werkvormen, maar veel ervan komen bij nader inzien op hetzelfde neer. De handleiding is zeer uitgebreid. Materiaal wordt beperkt elk jaar bijgewerkt. Nadeel: pas laat in het seizoen beschikbaar voor het navolgend jaar (half augustus). Er is een leerlijn 12-16 en eentje voor 16+. Vooral geschikt voor confessionele kerken in de PKN, GKv, NGK, CGK.
 • Just read it
  Methode van het LCJ, de behoudende jongerenwerkorganisaties in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Accent op leren en ‘leren lezen’ van de bijbel en belijdenisgeschriften. Gratis en online. Vooral geschikt voor kerken aan de rechterzijde van de Gereformeerde Bond in de PKN, HHK en CGK.
 • Geloof.nu
  In eigen beheer uitgegeven methode, oorspronkelijk bedoeld voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt van Hardinxveld. Combineert online en offline. Beknopte handleidingen en tekstboekjes (=werkboekje) beschikbaar. Afwisselende werkvormen. Zes leerjaren beschikbaar die momenteel worden herzien. Vormgeving is eenvoudig, maar volstaat. Vooral geschikt voor confessionele kerken in de PKN, GKv, NGK, CGK.
 • Jong Protestant: Basics, Provider, Overhoop, Swing
  Volledig online. Gratis. Diverse werkvormen: sommigen volledig uitgewerkt, maar meestal op hoofdlijnen weergegeven. Gaan meestal uit van bijeenkomsten van langer dan een uur. Aansprekende thema’s die in andere methodes vaak ontbreken, zoals ecologie en werelddiaconaat. Sommige voorgestelde werkvormen lijken vooral geschikt voor kleinere groepen. De werkvormendatabase van Jong Protestant bevat met 500 werkvormen echter genoeg alternatieven!
  Geschikt voor kerken in de breedte van de PKN, GKv, NGK, CGK.