corona virus kerk

Worstelen met strengere Coronamaatregelen

Het Nederlands Dagblad vroeg een predikant en een pastoor om een ‘kijkje achter de schermen’. Welke dilemma’s komen er in het kerkenwerk op zodra er nieuwe strengere Coronamaatregelen worden afgekondigd? We laten hieronder een deel van het artikel uit het Nederlands Dagblad volgen. Of lees het volledige artikel op ND.nl over Coronamaatregelen in kerken.

Wanneer er nieuwe corona-maatregelen worden afgekondigd, volgen kerken en parochies de bijbehorende persconferentie nauwgezet. Daarna wordt zo snel mogelijk gehandeld. Met alle dilemma’s en overwegingen die daarbij komen kijken.
Dominee Arjan Berensen van de Gereformeerde Kerk (PKN) in Voorthuizen reageert.
Wat gebeurt er in een kerk nadat strengere coronamaatregelen zijn afgekondigd? 

Net zoals heel veel andere mensen in Nederland kijken veel kerkenraadsleden mee naar de persconferentie. Inmiddels is er een soort ritme ontstaan, omdat het al zo vaak gebeurd is. Op dezelfde avond van de persconferentie komt het dagelijks bestuur van de kerkenraad bijeen en doen we een eerste inschatting over wat de maatregelen voor ons betekenen. Daarbij lopen we er tegenaan dat we als lokale gemeente afhankelijk zijn van de regelgeving van het kerkverband en dat de PKN weer afhankelijk is van het overleg met de minister en het CIO. Vaak zitten er vijf tot zeven dagen tussen de persconferentie en het moment dat we het advies krijgen van het kerkverband. Je wilt het liefst de eerste zondag al duidelijkheid hebben. 

Hoe hebben jullie de kerkdiensten afgelopen zondag ingevuld?

Wij volgen de actualiteit heel goed hier. Afgelopen week was er natuurlijk al het een en ander uitgelekt aan maatregelen. We hebben toen met het dagelijks bestuur al nagedacht over wat de maatregelen zouden betekenen voor ons als kerk. Na de persconferentie hebben we besloten niet te wachten op het advies van het kerkverband en de eerstvolgende avonddienst te schrappen. Daarnaast bedachten we dat deze situatie best wel eens even kan gaan duren, dus dat een structurele oplossing wenselijk zou zijn. De bezinning daarop loopt nog volop. Maar ik denk bijvoorbeeld aan het organiseren van twee ochtenddiensten en in de tussentijd te ventileren. Donderdag hopen we meer informatie van het kerkverband te hebben en daarna gaan we besluiten nemen. 

Wat voor dilemma’s spelen er bij het nemen van deze besluiten?

Als het gaat om kerkdiensten is dat het dilemma tussen veiligheid en gastvrijheid. We merken in alle leeftijdsgroepen dat mensen heel graag naar de kerk komen, maar dat moet natuurlijk wel veilig kunnen. Een andere kwestie is het pastoraat. Het advies is nu om maximaal één adres per dag te bezoeken, dus daar moeten ook keuzes in gemaakt worden. We hebben tientallen vrijwilligers die bezoekjes brengen aan andere mensen. Enerzijds willen we hen beschermen tegen risicovolle situaties, anderzijds hebben we een pastorale verantwoordelijkheid en willen we in contact blijven met de gemeente. Dat geeft spanning. 

Hoe komt u uiteindelijk tot een besluit?

In onze kerk hebben we een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid in alles. De kerkenraad neemt in samenspraak met de gemeente een beslissing. Dat is iets prachtigs want dat betekent dat niemand kan heersen over een ander. Anderzijds kan het in crisissituaties als deze ook lastig zijn, want het haalt de snelheid eruit. 

Hoe gaat u om met verdeeldheid ten opzichte van genomen coronamaatregelen in de gemeente?

In kerken wordt er over ieder onderwerp wel verschillend gedacht. Het maakt snel beslissen lastig, maar tegelijk is het ook mooi dat iedereen gehoord wordt. Als kerkenraad proberen wij open te zijn en onze eigen zoektocht in het vinden van gepaste maatregelen te delen. We proberen ook te peilen waarom gemeenteleden zaken op een bepaalde manier benaderen. Soms kun je veel begrip hebben voor iemands beweegredenen. Het maakt nogal uit of je iemand spreekt die zijn bedrijf kapot heeft zien gaan door corona of iemand die er niet zoveel last van heeft gehad. 

Hoe kijkt u als predikant naar zo’n persconferentie waar weer strenge maatregelen worden aangekondigd?

Aan het begin van de coronacrisis dacht ik na strengere maatregelen: nou, dan gaan we gewoon weer even online diensten doen. Maar steeds vaker merk ik dat een dienst beleven met elkaar echt fundamenteel anders is. Dat zorgt ook voor een dilemma. We voelen ons solidair met de samenleving, maar weten ook dat de kerkdienst een belangrijk moment is in de week. In Duitsland werden predikanten in de eerste lockdown gelijk tot essentieel beroep verklaard. Ik weet niet of in Nederland het belang van een kerkdienst en pastorale zorg altijd even goed wordt ingeschat. Dat belang zou ik in ieder geval niet willen uitvlakken.

Dit vind je misschien ook interessant...